Aangepaste regeling voor LOB in vmbo-tl3343920-1-2019 01:00:43105htmlFalseaspxIn de preambule van de Examenregeling voortgezet onderwijs is voor het vmbo onder meer vastgelegd, dat leerlingen moeten 'leren reflecteren op de toekomst'. Letterlijk staat daar:....Website artikelpagina
Ontwikkeling van algemene vaardigheden2827820-1-2019 01:00:43372htmlFalseaspxOm met succes te kunnen doorstromen naar mbo of havo moeten gtl-leerlingen onder meer beschikken over een aantal algemene vaardigheden. Op grond van verschillende onderzoeken .....Website artikelpagina
Verbeterde aansluiting3016620-1-2019 01:00:43578htmlFalseaspxVoor alle leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg is het van belang dat de aansluiting naar het vervolgonderwijs wordt verbeterd. Website artikelpagina
Een gedifferentieerd programma voor wiskunde3016720-1-2019 01:00:43538htmlFalseaspxLeerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg stromen meestal door naar een mbo-opleiding op niveau 4 of naar het vierde leerjaar van de havo. Wiskundedocenten die hun leerlingen optimaal willen voorbereiden op vervolgonderwijs, staan .....Website artikelpagina
Praktijknabije loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)3016820-1-2019 01:00:43176htmlFalseaspxVoor leerlingen van nu en werknemers van de toekomst zijn zogeheten loopbaancompetenties van groot belang: nadenken over wie je bent, wat je kunt en waar je passie ligt, mogelijkheden onderzoeken, sturing geven aan je loopbaan en gebruik maken van je ....Website artikelpagina
Onze experts3017820-1-2019 01:00:43115htmlFalseaspxWelkomstpagina
Gschiedenis bij de doorstroom havo3018120-1-2019 01:00:436htmlFalseaspxLeerlingen die doorstromen van vmbo-gtl naar havo volgen in meerderheid een mens en maatschappijprofiel. Voor hen is geschiedenis een verplicht vak. Website artikelpagina
Contactformulier3222720-1-2019 01:00:4317htmlFalseaspxContactformulier.Website artikelpagina
Nederlands: functionele taalvaardigheid3246020-1-2019 01:00:43422htmlFalseaspxVoor succes in het vervolgonderwijs is een goede taalvaardigheid een belangrijke voorwaarde. Scholen kunnen het onderwijsprogramma voor Nederlands in vmbot-gtl het best versterken door het meer te richten op het bereiken van een goede functionele Website artikelpagina
Docentcompetenties voor de begeleiding van leerlingen bij het werken met rubrics3657720-1-2019 01:00:4328htmlFalseaspxHieronder wordt een overzicht gegeven van competenties die docenten nodig hebben om leerlingen bij de ontwikkeling van algemene vaardigheden te kunnen begeleiden in het werken met rubrics.Website artikelpagina