310x80.png
Sector
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Vmbo bovenbouw gl
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Aansluiting VMBO-HAVO

Verbeterde aansluiting tussen vmbo-gtl en mbo en havo

10-4-2017

Vier pijlers voor een verbeterde aansluiting

Voor alle leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg is het van belang dat de aansluiting naar het vervolgonderwijs wordt verbeterd. De afgelopen jaren toonden verschillende onderzoeken (Monnink e.a., 2010; Onderwijsraad, 2011, Rodenboog-Hamelink e.a., 2011) dat het bij een verbeterde aansluiting tussen vmbo-g/tl en mbo en havo in ieder geval gaat om de volgende vier pijlers:

  • Nederlands: functionele taalvaardigheid
  • Een gedifferentieerd programma voor wiskunde
  • Praktijknabije loopbaanoriëntatie en –begeleiding
  • Ontwikkeling van algemene vaardigheden.

Voorbereiding van de leerlingen op havo en mbo in grote lijnen vergelijkbaar

Een verbeterde aansluiting op de bovengenoemde terreinen is niet alleen aan de orde voor de leerlingen die na het vmbo naar de havo gaan, maar ook voor de leerlingen die het mbo als vervolgonderwijs kiezen. In grote lijnen kan de voorbereiding van de leerlingen op havo en mbo hetzelfde zijn. Dat maakt het voor scholen en docenten niet meteen gemakkelijk om in de praktijk te realiseren, maar wel eerder haalbaar.