310x80.png
Sector
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Vmbo bovenbouw gl
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Aansluiting VMBO-HAVO

Bronnen

10-4-2017

Esch, W. van, & Neuvel, J. (2010). Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong? 's-Hertogenbosch: Ecbo.

Hofman, R.H., & Spijkerboer, A.W. (2009). Ervaren deficiënties door havo- en mbo-opleidingen
in de basisbagage van vmbo'ers. Den Haag: Onderwijsraad.

Jansma, N., & Pennewaard, L. (2014). Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo. Ervaringen vanuit de onderwijspraktijk. Enschede: SLO.

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) (2011). Vraag het de VMBO'er! Snuffelonderzoek
naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Nijmegen: P.S. Onderzoek.

Lanschot Hubrecht, V. van & Sniekers, J. (2013). Praktijknabije loopbaanoriëntatie werkt. Effecten van vakgeïntegreerde LOB op het Corlaer College in Nijkerk. Enschede: SLO.

Lanschot Hubrecht, V. van, Sniekers, J. & Hilten, J. van (2008). Praktijknabije LOB in de
theoretische leerweg. Enschede: SLO.

Ministerie van OCW (2017). Kamerbrief Sterk beroepsonderwijs. Verkregen op 9-12-2017 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/20/kamerbrief-over-versterken-vmbo.

Monnink, K., Oostrom, H. van, Bossers, G., Smit, H., Ommeren, C. van, Rookmaker, H., &Visser, S. (2010). T(L) splitsing: van vmbo-tl naar havo of mbo. Onderzoek naar de knelpunten in de aansluiting van vmbo-tl met mbo en havo en mogelijke oplossingen daarvoor. Utrecht: VOraad.

Neuvel, J. & Westerhuis, A. (2013). Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo. Ontwikkelingen in leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel. 's-Hertogenbosch: Ecbo.

Onderwijsraad (2009). Examens in het vmbo. Den Haag: Onderwijsraad.

Onderwijsraad (2011). Profielen in de bovenbouw havo-vwo. Den Haag: Onderwijsraad.

Onderzoeksbureau SARV International, i.s.m. Keesie (2010). Wat heb je nou aan informatie
zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het
vmbo tl naar de havo en het MBO en de rol van LOB in dit proces. Utrecht: VO-raad.

PlatformOnderwijs2032 (2016). Ons onderwijs2032. Eindadvies. Den Haag: Bureau Platform Onderwijs2032.

Platform Theoretische Leerweg (2017). Aan de slag met LOB in de TL/mavo. Utrecht: Platform Theoretische Leerweg.

Rijksoverheid, z.j. Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs. Geldend van 27-09-2016 t/m 01-03-2017.Geraadpleegd op 9 oktober 2017 van http://wetten.overheid.nl/BWBR0022061/2016-09-27.

Rodenboog-Hamelink, M., Meer, F. van der, Stulp, T., Jansma, N., Kleunen, E. van  & Lanschot Hubrecht, V. van (2011). Zorg voor aansluiting. Kwalitatief onderzoek naar de aansluiting tussen vmbo-tl en de opleiding mbo-verpleegkunde. Enschede: SLO

Thijs, A., Fisser, P., Hoeven, M. van der. (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.

VO-raad (2012). Toelatingscode overstap van vmbo naar havo. Utrecht: VO-raad.

VO-raad (2010). Advies verbetering aansluiting vmbo-tl op havo en mbo. Utrecht: VO-raad.

Contactpersoon